ZCoa9mWsTgWQhe7LLBYSr02JiB3AslGZClIE6hAo.jpeg

Thuốc thấm

Magnaflux - ZL-37

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 4 độ nhạy tốt nhất, sử dụng trong Method B

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Mức 4: Độ nhạy cao nhất.
 • Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2 và thuốc làm sạch: ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
 • Mã số: 
  • 01-3188-35 thùng 4 bình 1 gallon
  • 01-3188-40 thùng 5 Gallon
  • 01-3188-30 thùng 20 Gallon
  • 01-3188-45 thùng 55 Gallon
 • Dạng bình phun dung tích 16 oz.

Ứng Dụng

 • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang dạng hệ thống.
 • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
 • Kiểm tra cánh lá tuabin

Sản phẩm cùng Danh mục