TCCJhPdYZ3QUZS6JpIbd0he6sBWI71h2OWG06Uya.jpeg

Thuốc thấm gốc nước

Magnaflux - ZL-4C

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang cùng với đèn UV, sử dụng trong các ứng dụng cơ bản.

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Thường được dùng để phát hiện các vết nứt hay rò rỉ của các vật bẳng plastic và ceramic.
  • Có màu vàng dưới ánh sáng huỳnh quang bước sóng 365 nm. Pha với nước theo tỉ lệ 1:1 đến 1:2 khi sử dụng.
  • Mã số: 
    • 01-3137-40 thùng 5 Gallon
    • 01-3137-45 thùng 55 Gallon

Sản phẩm cùng Danh mục