gdB26izuCpUbKs3Sydg8jumrju8jualo7nOh5qFw.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-56-1

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, level 4, độ nhạy tốt nhất làm sạch bằng nước dùng trong Method A

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Mức 4: Độ nhạy cao nhất.
  • Thường dùng cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật.
  • Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2
  • Mã số:
    • 01-3267-40 thùng 5 Gallon
    • 01-3267-30 thùng 20 Gallon
    • 01-3267-45 thùng 55 Gallon

Sản phẩm cùng Danh mục