UiTTdqM7UCFqr8J33UXPw0jIeKsZsWs9uqOT7Ds1.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-60D

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 2 độ nhạy trung bình, sử dụng trong Method A

Đặc Tính Kỹ Thuật

Mức 2: Độ nhạy trung bình.
Thường sử dụng kiểm tra nứt, tách lớp, co rút các vật đúc, rèn, cán,
các mối hàn...
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2

01-3272-35
01-3272-40
01-3272-30
01-3272-45
thùng 4 bình 1 gallon
thùng 5 gallon
thùng 20 gallon                                                                                        
thùng 55 gallon 

Dạng bình phun dung tích 16 oz.

Sản phẩm cùng Danh mục