uJ0s5hYiFcQwylyRLG6elBkjzyG0pLkt8s2yAAi1.jpeg

Thuốc hiện tan trong nước

Magnaflux - ZP-14A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, làm sạch bằng nước dùng trong Form B

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Dạng bột, màu trắng, pha với nước tạo dung dịch không màu, dễ dàng làm sạch bằng nước. Dùng được cho tất cả các thuốc thấm ZYGLO.
  • Mã số: 
    • 01-3381-75 thùng 20 lb.
    • 01-3381-89 thùng 50 lb.

Ứng Dụng

  • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang.
  • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
  • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...

Sản phẩm cùng Danh mục