CH8Knhc3bx3Yx3Pww8Ivik1KGj5K8Q4lZyUaL2Sj.jpeg

Thuốc hiện dạng bột

Magnaflux - ZP-4B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form A

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Dạng bột, màu trắng, sử dụng ngay không cần pha trộn, dùng được cho tất cả các thuốc thấm ZYGLO.
 • Mã số: 
  • 01-3328-25 12 can – 1 pt
  • 01-3328-69 thùng 10 lb.
  • 01-3328-75 thùng 20 lb.

Ứng Dụng

 • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang.
 • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
 • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...

Sản phẩm cùng Danh mục