BBKEevbPfkZBMT8B3Enr8aRbrlfh7NrP3l6hVaon.png

Đầu dò dạng vòng sử dụng trong kiểm tra tự động

Model 1

Đầu dò với kích thước vòng Ring nhỏ, sử dụng để kiểm tra một sô chi tiết ống, thanh, dây dẫn. Sử dụng được các thiết bị của GE: Mentor EM, Phasec 3D, Phasec...

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Ứng dụng để kiểm tra khuyết tật trong ống, dây kim loại, thanh dẫn…
  • Model thường dùng:
    • 841P050A, 841P070A, 840P050A, 840P070A

Ứng Dụng

Được sử dụng trong kiểm tra khuyết tật ống, dây dẫn, thanh kim loại... trong một số ngành sản xuất công nghiệp: sản xuất ống trao đổi nhiệt, dân dẫn đồng,...

Sản phẩm cùng Danh mục