BBKEevbPfkZBMT8B3Enr8aRbrlfh7NrP3l6hVaon.png

Đầu dò dạng vòng sử dụng trong kiểm tra tự động

Model 1

Đầu dò với kích thước vòng Ring nhỏ, sử dụng để kiểm tra một sô chi tiết ống, thanh, dây dẫn. Sử dụng được các thiết bị của GE: Mentor EM, Phasec 3D, Phasec...

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Ứng dụng để kiểm tra khuyết tật trong ống, dây kim loại, thanh dẫn…
  • Model thường dùng:
    • 841P050A, 841P070A, 840P050A, 840P070A

Ứng Dụng

Được sử dụng trong kiểm tra khuyết tật ống, dây dẫn, thanh kim loại... trong một số ngành sản xuất công nghiệp: sản xuất ống trao đổi nhiệt, dân dẫn đồng,...

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp