b9krs4AjP9Kb4iRHlJppN5lJkyq9qSc5k9w2CTty.png

Khối nhôm kiểm tra độ nhạy

Model 10

Mẫu nhỏ gọn, chất lượng và độ nhạy tốt

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Theo tiêu chuẩn ASTM E165; ASME
  • Mã số: 14755

Sản phẩm cùng Danh mục