vOEepDK3enNWurhh6o90mldTibgAHBhzhrMOB9me.png

Tỷ trọng kế

Model 11

Tỷ trọng kế

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Sử dụng để kiểm tra nồng độ của thuốc hiện trong nước.
  • Mã số: 5857

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp