GAwcamSzIWcMpB6lhtdI0Jve2ukdkAXg7hXd2ma5.png

Khúc xạ kế

Model 12

Khúc xạ kế

Đặc Tính Kỹ Thuật
  • Sử dụng để đo nồng độ của thuốc hiện tẩy rửa ZR-10B hydrophilic trong nước.
  • Mã số: 513829

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Không có sản phẩm nào