afFvN6WAU5ztYvKu4yTraL0fKyfKSnzy4S6veHd1.png

Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt

Model 13

Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • 514048 dải kích thước 0.005" -> 0.125"
  • 514049 dải kích thước 0.2mm -> 3mm

Sản phẩm cùng Danh mục