AIyZJAQLD84DcwS8ePOZUqEy7INGthBWlKs4Ye12.jpeg

Mẫu đối chứng cho kiểm tra khuyết tật bề mặt

Model 2

Mẫu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị và đầu dò trước khi kiểm tra với các vết nứt tương ứng trên mẫu.

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Mẫu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị và đầu dò trước khi kiểm tra với các vết nứt tương ứng trên mẫu.
  • Model thường dùng:
    • 29A028 (thép cacbon), 29A029 (nhôm), 29A032 (Titan), 29A049 (thép không gỉ): vết nứt sâu 0.2, 0.5, 1mm
    • 31A008 (thép cacbon) với chiều sâu vết nứt: 0.5

Sản phẩm cùng Danh mục