bjLcYu2cUFhmt9QKF7mRyWkUNhD09zjGZphHI6aN.jpeg

Đầu dò đo độ dẫn điện của vật liệu

Model 3

Sử dụng cho các thiết bị kiểm tra dòng xoáy của GE: Mentor EM, Phasec 3D, locator...

Ứng Dụng

Kiểm tra độ dẫn điện của vật liệu với các mẫu đi kèm

Sản phẩm cùng Danh mục