1wVZL6cvI0CuvPynMZHvV9YpwoCDs7WglTlID6Ob.jpeg

Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

Model 5

Tần số sử dụng thấp hơn đầu dò kiểm tra bề mặt, khả năng có thể phát hiện được khuyết tật dưới bề mặt 5mm

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Tần số sử dụng thấp hơn đầu dò kiểm tra bề mặt, khả năng có thể phát hiện được khuyết tật dưới bề mặt 5mm
  • Không cần cạo bỏ lớp phủ khi kiểm tra
  • Model thường dùng:
    • 700P011A (300Hz-100kHz),
    • 700P24A (80Hz-60kHz)…

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp