1wVZL6cvI0CuvPynMZHvV9YpwoCDs7WglTlID6Ob.jpeg

Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

Model 5

Tần số sử dụng thấp hơn đầu dò kiểm tra bề mặt, khả năng có thể phát hiện được khuyết tật dưới bề mặt 5mm

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Tần số sử dụng thấp hơn đầu dò kiểm tra bề mặt, khả năng có thể phát hiện được khuyết tật dưới bề mặt 5mm
  • Không cần cạo bỏ lớp phủ khi kiểm tra
  • Model thường dùng:
    • 700P011A (300Hz-100kHz),
    • 700P24A (80Hz-60kHz)…

Sản phẩm cùng Danh mục