fz2ZYfH3g6MLxDaxxX4BiaNegL839oUb6pru65x2.jpeg

Đầu dò sử dụng cho kiểm tra mối hàn

Model 6

800P49 sử dụng cho thép không gỉ & nhôm.....

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Model thường dùng:
    • 800P49 sử dụng cho thép không gỉ & nhôm
    • 800P05, 800P06 sử dụng cho thép carbon
    • 800P01MB1P

Sản phẩm cùng Danh mục