Te4SJFj1y2YraVJGQRpe4z9S1Zq0eJ4POByPoEl0.jpeg

Đầu dò kiểm tra ống với VL không nhiễm từ tính

Model 8

Đường kính: 0.27” –› 1.5 “(6.86mm –› 20.32mm). Chiều dài dây: 19.8m, 24m, 30.5m, 36.5m

Sản phẩm cùng Danh mục