5T0Y0VTQ1sQpdZD27lUZpNUfQK38HpjkcWZQcPfp.jpeg

Bộ tấm NiCr kiểm tra độ nhạy

NiCr Test Panels

Bộ tấm NiCr kiểm tra độ nhạy

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • 506251 tấm độ sâu vết nứt 10 micron
  • 506252 tấm độ sâu vết nứt 20 micron
  • 506253 tấm độ sâu vết nứt 30 micron
  • 506254 tấm độ sâu vết nứt 50 micron
  • 184400 bộ gồm 4 tấm trên.

Sản phẩm cùng Danh mục