ThbkYG4D1XDmqSirJct3bpJLnC5GMi1TYjgphJrk.jpeg

Liều kế cá nhân

RADOS - RAD-60S

Thiết bị nhỏ gọn với mức phóng xạ 60 keV -> 3 MeV. Dải đo liều: từ 0.01 μSv tới 1 Sv hoặc từ 1 μrem tới 100 rem

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Đo liều hoặc suất liều tương đương của tia gamma hoặc tia X với dải năng lượng 60 keV -> 3MeV
  • Dải đo: 1 μSv - 9.99 Sv hoặc 0.1 mrem - 999 rem (liều); 5 μSv/h - 3 Sv/h hoặc 0,5 mrem/h - 300 rem/h (suất liều)
  • Tự động cảnh báo khi liều và suất liều vượt giới hạn cho phép bằng âm thanh
  • Ngưỡng báo động: Cài đặt trước 6 ngưỡng liều và suất liều, dễ dàng chọn ngưỡng bằng nút bấm
  • Kích thước: 78 x 67 x 22 mm
  • Khối lượng: 80 g kể cả pin

Ứng Dụng

  • Được sử dụng để đo liều phóng xạ trong môi trường
  • Sử dụng trong các ngành: dầu khí, công nghiệp, điện, đạm...

Sản phẩm cùng Danh mục