xpVW8E6zxhpYX1hmjwX2bA1SuebXA4XbeP9iowmw.jpeg

Thiết bị đo liều phóng xạ

RADOS - RDS-110

Đo với mức năng lượng từ 50keV đến 1.3MeV ; đo được bức xạ beta với đầu dò bên ngoài. Dải đo rộng: suất liều từ 0.05 μSv/h đến 99.99 mSv/h, liều từ 0.001 đến...

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X với mức năng lượng từ 50keV đến 1.3MeV ; đo được bức xạ beta với đầu dò bên ngoài.
  • Dải đo rộng: suất liều từ 0.05 μSv/h đến 99.99 mSv/h, liều từ 0.001 đến 999.9 mSv
  • Tự động chỉ thị dải đo bằng tín hiệu đèn flash LED.
  • Kích thước: 92 x 199 x 44 mm
  • Khối lượng : 650 g kể cả pin

Ứng Dụng

  • Được sử dụng để đo liều phóng xạ trong môi trường
  • Sử dụng trong các ngành: dầu khí, công nghiệp, điện, đạm...

Sản phẩm cùng Danh mục