mcc1504024.jpg

Thiết bị kiểm tra áp lực di động

Unigrind - TSP

Portable test unit for high-pressure testing on-site or in-shop for pipes, vessels and valves.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Portable test unit for high-pressure testing on-site or in-shop for pipes, vessels and valves.

Pressure range up to 1000 bar

Application field:

  • High-pressure testing of valves in line
  • High-pressure testing of valves in-shop with using of blind flange
  • High-pressure testing of pipes, vessels and pumps

Test media:

  • Water
  • Oil

Other portable Test systems:

  • Vacuum testing
  • Leakage amount testing

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp