HDkTtxrdr6s06CiuiKlwIB4xvy9tk2KTOfOa53HI.jpeg

Kính hiển vi

Vision Engineering - SX100

8x - 80x magnification (320x max.) Là kính hiển vi soi nổi hai mắt chất lượng cao. Modul có nhiều lựa chọn cho các yêu cầu độc.

Đặc Tính Kỹ Thuật

kính hiển vi SX100 là  soi nổi sử dụng công nghệ quang học CMO tiên tiến hang đầu hiện nay, cho chất lượng hình ảnh rất cao trong tầm giá thấp so với chất lượng. Nhỏ gọn cùng thiết kế mô-đun đa dang phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả khả năng sử dụng camera và đo lường.

SX100 là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đa dang khác nhau về kiểm tra không phá hủy bề mặt sản phẩm, nghiên cứu chuyên sâu và các ứng dụng đòi hỏi độ phóng đại và chất lượng quang học suất sắc. Là phương án tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại nhưng kết quả ngoài mong đợi.

Thông Số Kỹ Thuật

SX100 Optical Data

Eyepieces

Objective Lenses

Zoom Range

Working Distance

10x/22 F.N.0.5x4x – 40x130mm
10x/22 F.N.1.0x8x – 80x78mm
10x/22 F.N.2.0x16x – 160x32.5mm
15x/16 F.N.0.5x6x – 60x130mm
15x/16 F.N.1.0x12x – 120x78mm
15x/16 F.N.2.0x24x – 240x32.5mm
20x/13 F.N.0.5x8x – 80x130mm
20x/13 F.N.1.0x16x – 120x78mm
20x/13 F.N.2.0x32x – 320x32.5mm

Technical Data

Technical Data

Optical SystemCMO (Common Main Objective)
Total Magnification4x – 320x
Zoom Ratio10:1
Observation Tube Inclination20°
Interpupillary Distance55mm – 75mm
ObjectivesPlan Achromatic 0.5x, 1.0x, 2.0x
EyepiecesWF10x F.N.22; WF15x F.N.16; WF20x F.N.13

Dimensions

Bench Stand

 • A = 240mm
 • B = 285mm
 • C = 390mm
 • D = 185mm max., less working distance *

* with 1x objective

Boom Mount

 • E = 275mm
 • F = 395mm
 • G = 485mm
 • H = 442mm max.
 • I = 230mm max., less working distance *

* with 1x objective

Dual Arm Boom

 • J = 245mm max., less working distance *
 • K = 670mm max.
 • L = 405mm

* with 1x objective

Sản phẩm cùng Danh mục