2yGeGu3NxC8qzjqZoMhRFolStDlChRVbEqrW1Kfu.jpeg

Kính hiển vi

Vision Engineering - SX 80

Kính hiển vi hình ảnh cực cao chất lượng cao, SX80 cung cấp màu sắc, độ tương phản và độ rõ nét đặc biệt.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Kính hiển vi Vision Engineering SX 80 là kính hiển vi soi nổi sử dụng công nghệ quang học CMO tiên tiến hang đầu hiện nay, cho chất lượng hình ảnh rất cao trong tầm giá thấp so với chất lượng. Nhỏ gọn cùng thiết kế mô-đun đa dang phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả khả năng sử dụng camera và đo lường.

SX80 là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đa dang khác nhau về kiểm tra không phá hủy bề mặt sản phẩm, nghiên cứu chuyên sâu và các ứng dụng đòi hỏi độ phóng đại và chất lượng quang học suất sắc. Là phương án tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại nhưng kết quả ngoài mong đợi.

Thông Số Kỹ Thuật

SX80 Optical Data
EyepiecesObjective LensesZoom RangeWorking Distance
10x/22 F.N.0.5x4x – 32x130mm
10x/22 F.N.1.0x8x – 64x78mm
10x/22 F.N.2.0x16x – 128x32.5mm
15x/16 F.N.0.5x6x – 48x130mm
15x/16 F.N.1.0x12x – 96x78mm
15x/16 F.N.2.0x24x – 192x32.5mm
20x/13 F.N.0.5x8x – 64x130mm
20x/13 F.N.1.0x16x – 128x78mm
20x/13 F.N.2.0x32x – 256x32.5mm
Technical Data
Optical SystemCMO (Common Main Objective)
Total Magnification4x – 256x
Zoom Ratio8:01
Observation Tube Inclination20°
Interpupillary Distance55mm – 75mm
ObjectivesPlan Achromatic 0.5x, 1.0x, 2.0x
EyepiecesWF10x F.N.22; WF15x F.N.16; WF20x F.N.13

Sản phẩm cùng Danh mục