NzOYZTlC2hLeon7BqxlgCb3Hks6kctaLp0UE6D3l.jpeg

Cross-cut Templet

Zehntner - ZCT 2160

Small, sturdy test equipment for determination of adhesion of thin and thick, hard single or multi-coat systems

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Small, sturdy test equipment for determination of adhesion of thin and thick, hard single or multi-coat systems
  • Particularly suitable for the smallest substrates which are most difficult to access, as for example profiles
  • Easy to handle

Thông Số Kỹ Thuật

Materialstainless steel
Dimensions (LxWxH) 1 mm (0.04“) templet82 x 9.5 x 1 mm (3.23 x 0.37 x 0.04“)
Dimensions (LxWxH) 2 mm (0.08“) templet82 x 14.5 x 1 mm (3.23 x 0.57 x 0.04“)
Dimensions (LxWxH) 3 mm (0.12“) templet82 x 19.5 x 1 mm (3.23 x 0.77 x 0.04“)
Minimum size of support*
1 mm (0.04“) templet
2 mm (0.08“) templet
3 mm (0.12“) templet

12 x 12 mm (0.47 x 0.47“)
18 x 18 mm (0.71 x 0.71“)
24 x 24 mm (0.94 x 0.94“)
Weight 1 mm (0.04“) templet5.6 g (0.20 oz)
Weight 2 mm (0.08“) templet8.8 g (0.31 oz)
Weight 3 mm (0.12“) templet11.8 g (0.42 oz)

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp