EKcSF7ltEIhHXnkdfjdvSODAmZMCiuaDbxjQYTDl.jpeg

Sagging Applicator

Zehntner - ZLA 2130

Determination of sagging properties of coating materials and similar products on flat substrates

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Determination of sagging properties of coating materials and similar products on flat substrates
  • Easy to handle
  • Reliable results
  • Easy to clean

Thông Số Kỹ Thuật

VERSIONGAP HEIGHTSGAP WIDTHGAP DISTANCESTANDARDS
2130.A.7575/100/125/150/175/
200/225/250/275/
300 µm

(3/4/5/6/7/
8/9/10/11/12 mil)
6.35 mm (0.25“)1.6 mm (0.06“)ASTM D4400, ISO 16862
2130.A.350350/400/450/500/
625/750/875/1‘000/
1‘125/1‘250/1‘500 µm

(14/16/18/20/25/30/
35/40/45/50/60 mil)
2130.D75/100/125/150/175/
200/225/250/275/300/
350/400/450/500/550/
600/650/700/800/900/
1’000/1’100/1’200/
1‘300 µm

(3/4/5/6/7/8/
9/10/11/12/
14/16/18/20/
22/24/26/28/
32/35/39/43/
47/51 mil)
10 mm (0.39“)2 mm (0.08“)DIN 55677 (withdrawn 2006)
2130.2Son request from 5 - 4‘000 µm
(0.2 - 157.5 mil)
on request 

 

Materialstainless steel
Application width2130.A.75: 77.9 mm (3.07")
2130.A.350: 85.85 mm (3.38")
2130.D: 70 mm (2.76")
2130.2S: depending on version
Dimensions (LxWxH)2130.A.75: 114 x 34 x 24 mm (4.49 x 1.34 x 0.94")
2130.A.350: 122 x 34 x 24 mm (4.80 x 1.34 x 0.94")
2130.D: 115 x 29 x 14 mm (4.53 x 1.14 x 0.55")
2130.2S: depending on version

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp