iE4N4M91cHiSWFzCd3o5ZhdF0nyrwsJApPNP24z3.png
Kiểm Tra Lớp Phủ Và Sơn
Zehntner - ZND 2050 - 2054

Wet Film Thickness Gauges

Zehntner - ZND 2050 - 2054

Comb gauges for determining the thickness of all types of liquid coatings

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Comb gauges for determining the thickness of all types of liquid coatings
  • An alternative to ZNW 2055 Wet film thickness wheel and ZWW 2100 - 2108 Wet film wheels
  • Can be ordered with individual company logo for orders of 40 pieces or more
  • Easy to handle
  • Easy to clean

Thông Số Kỹ Thuật

ARTICLE NO.TEST RANGERESOLUTIONMATERIAL
205025 - 2‘000 µm
(1 - 80 mil)
25 - 300 µm: ­25 µm
(1 - 12 mil: ­1 mil);
300 - 1‘000 µm:­ 50 µm
(12 - 40 mil: 2 mil);
1‘000 - 2‘000 µm:­ 100 µm
(40 - 80 mil:­ 4 mil)
stainless steel
2050.Aaluminium
20515 - 150 µm
(0.2 - 5.9 mil)
5 - 45 µm:­ 5 µm
(0.2 - 1.8 mil:­ 0.2 mil);
50 - 110 µm: ­10 µm
(2 - 4.3 mil: 0.4 mil);
110 - 150 µm: ­20 µm
(4.3 - 5.9 mil: ­0.8 mil)
stainless steel
2052100 - 950 µm
(3.9 - 37.4 mil)
25 µm (1 mil)stainless steel
20532 - 10 mm
(0.08 - 0.4“)
2 - 6 mm: ­0.2 mm
(0.08 - 0.2“: ­0.008“)
6 - 10 mm: ­0.5 mm
(0.2 - 0.4“: 0.02“)
stainless steel
2054on requeston request 

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp