30.jpg

Universal Applicator

Zehntner - ZUA 2000

Applicator for universal use, with gap height adjustable from 0 µm - 3‘000 µm (0 mil - 118.11 mil), for preparing uniform films

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Applicator for universal use, with gap height adjustable from 0 µm - 3‘000 µm (0 mil - 118.11 mil), for preparing uniform films or wedge-shaped layers up to a difference of 3‘000 µm (118.11 mil) of coating materials, adhesives and similar products on flat substrates
  • Easy to handle
  • Reliable results
  • Easy to dismantle and reassemble for cleaning

Thông Số Kỹ Thuật

Materialred, hard finish, solvent-resistant aluminium
Adjustable gap heights0 µm - 3‘000 µm (0 mil - 118.11 mil)
Graduation/resolution5 µm (0.20 mil)
Tolerance± 10 µm (0.39 mil)
Standard film widths60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm or 220 mm (2.36“, 3.15“, 3.94“, 5.90“, 7.90“ or 8.70“)
Weight229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), depending on version

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp