cool background
Dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

Trung tâm đào tạo Quốc Huy thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo Thử nghiệm Không phá hủy (NDT), Phân tích mô tơ điện, Phân tích rung động, cụ thể như sau:

  • Kiểm tra siêu âm (UT) - level 1, level 2, level 3.
  • Kiểm tra siêu âm Phase Array (PA) - level 1, level 2, level 3.
  • Kiểm tra từ tính (MT) - level 1, level 2, level 3.
  • Kiểm tra thẩm thấu (PT) - level 1, level 2, level 3.
  • Kiểm tra X quang (RT) - level 1, level 2, level 3.
  • Kiểm tra dòng xoáy (ECT) - level 1, level 2, level 3.
  • Kiểm tra trực quan từ xa (RVI)
  • Kiểm tra độ cứng (HT)
  • Kiểm tra Motor điện
  • Phân tích rung động - level 1, level 2, level 3.

Các tiêu chuẩn áp dụng: SNT-TC-1A, ISO 9712, PCN, ISO-18436-2

training2.webp
Đào tạo phân tích rung động
training1.webp
Đào tạo kiểm tra siêu âm

Các dịch vụ khác