cool background
Techincal Services
租赁服务和实地考察

租赁服务和实地考察

为满足现场准确、快速检测的需求,国辉将为客户提供如下解决方案:

发动机内窥镜检查
发动机内窥镜检查
检查材料成分
检查材料成分
检查电机
检查电机
检查材料厚度
检查材料厚度

Other services

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp