cool background
Techincal Services
培训服务

培训服务

国汇培训中心定期举办无损检测(NDT)、电机分析、振动分析等培训课程,具体如下:

  • 超声检查 (UT) - 1 级、2 级、3 级。
  • 相控阵 (PA) 超声检查 - 1 级、2 级、3 级。
  • 磁性测试 (MT) - 1 级、2 级、3 级。
  • 渗透测试(PT)——1级、2级、3级。
  • 放射学检查 (RT) - 1 级、2 级、3 级。
  • 涡流检测 (ECT) - 1 级、2 级、3 级。
  • 远程目视检查 (RVI)
  • 硬度测试(HT)
  • 检查电动机
  • 振动分析 - 1 级、2 级、3 级。

适用标准:SNT-TC-1A、ISO 9712、PCN、ISO-18436-2

training2.webp
振动分析培训
training1.webp
超声检查培训

Other services

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp