Máy Hàn - Khắc - Cắt Laser

Products

36.jpg

Máy hàn laser

Aczet - Forza 160

37.jpg

Máy hàn điểm dùng để sửa khuôn mẫu

Aczet - ML 200W

38.jpg

Máy Hàn Điểm

Aczet - CML –W 150

yhXpsNX5Sz4a5t2xcWTj8e45qz7XEXFu8w3Klgmi.jpeg

Máy khắc laser (Fiber Laser)

Aczet - CFM10F / CFM20F

lYYTxvcFKI3QPAPePfOKoN73hYRWozoDaSraNnTP.png

Máy khắc laser (Fiber Laser)

Aczet - CFM 20B

v7Ilfn01ISxpP8R0SX56L6Eg95i0FC8IAsX8zDLa.jpeg

Máy khắc laser (Fiber Laser)

Aczet - CFM LM

gxQ7FeogeTKr8B1AAcae65dNkLGGT34PBEIjyEna.png

Máy khắc Laser – dành cho kim loại và phi kim

Aczet - CO2 series

39.jpg

Máy khắc Laser – dành cho phi kim loại

Aczet - CO2 139 & 69

lFjADtMDnIAjUBoeFgIV1arGW8kjXF1sFOfnSncv.jpeg

Máy cắt laser

Aczet - CFC Series

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp