Thiết bị kiểm tra RoHS

Products

2lZwqQ9nBKOMVHqSH7odn6k0hTPe1CF9wb8KJxGm.jpeg

Máy phân tích kiểm tra thành phần chất độc hại

Hitachi - X-MET8000 CG

HORIBA - XGT-9000 series

Kính hiển vi phân tích tia X vi mô (Micro-XRF)

HORIBA - XGT-9000 series

HORIBA - MESA-50

Thiết bị phân tích RoHS để bàn

HORIBA - MESA-50

HORIBA - MESA-50K

Thiết bị phân tích RoHS để bàn

HORIBA - MESA-50K

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp