609.jpg

Cảm biến nhiệt độ chuẩn

Ametek - STS Series

Dải làm việc rộng, độ ổn định cao, độ chính xác cao, tương thích với DTI-1000, DTI-050, RTC series, PTC series

Đặc Tính Kỹ Thuật

TS-050 A/B:

 • Dải nhiệt độ: -50 đến 400 °C
 • Cấp chính xác
  • Độ trễ @ 0°C: ± 0.01°C
  • Độ ổn định dài hạn @ 0°C: typ. 0.014 °C
  • Độ lặp lại:      0.005 °C
 • Loại sensor: Pt100
 • Chiều dài phần tử sensor: 22mm
 • Đường kính sensor: 4mm (0.16in) hoặc 6.35mm (0.25in)
 • Đầu kết nối:  4 dây, REDEL

Model STS-100 A/B:

 • Dải nhiệt độ: -150 đến 650 °C
 • Cấp chính xác
  • Độ trễ @ 0°C: ± 0.01°C
  • Độ ổn định dài hạn @ 0°C: typ. 0.014 °C
  • Độ lặp lại: 0.002 °C
 • Loại sensor: Pt100
 • Chiều dài phần tử sensor: 40mm
 • Đường kính sensor: 4mm (0.16in) hoặc 6.35mm (0.25in)
 • Đầu kết nối: 4 dây + giáp, LEMO/ REDEL/ Banana

Model STS-102 A:

 • Dải nhiệt độ:      -50 đến 155 °C
 • Cấp chính xác:
  • Độ trễ @ 0°C:  ± 0.01°C
  • Độ ổn định dài hạn @ 0°C: typ. 0.025 °C
  • Độ lặp lại:0.002 °C
 • Loại sensor: Pt100
 • Chiều dài phần tử sensor: 30mm
 • Đường kính sensor: 4mm (0.16in)
 • Đầu kết nối: 4 dây + giáp, LEMO hoặc REDEL

Model STS-103:

 • Dải nhiệt độ: -50 đến 400 °C
 • Cấp chính xác:
  • Độ trễ @ 0°C: ± 0.01°C
  • Độ ổn định dài hạn @ 0°C: typ. 0.014 °C
  • Độ lặp lại: 0.005 °C
 • Loại sensor: Pt100
 • Chiều dài phần tử sensor: 6mm
 • Đường kính sensor: 3mm
 • Đầu kết nối: 4 dây + giáp, LEMO/ REDEL/ Banana

Thông Số Kỹ Thuật

Overview
Temperature range-50 to 400°C / -58 to 752°F
AccuracyHysteresis * @0°C / 32°F0.01°C / 0.02°F
Long term stability ** @0°C / 32°Ftyp. 0.014°C / 0.025°F
Repeatability *0.005°C / 0.009°F
Sensing elementTypePt100
Length22 mm / 0.9 in
Temperature coefficientα100=0.00385 1/°C
Minimum immersion depthSTS-050 A (4 mm / 0.16 in)60 mm / 2.36 in
STS-050 B (6.35 mm / 0.25 in)90 mm / 3.54 in
Self-heating effect0.04°C/mW / 0.07°F/mW
Response timeSTS-050 A (4 mm / 0.16 in): τ0.5 (50%)7 seconds
STS-050 A (4 mm / 0.16 in): τ0.9 (90%)17 seconds
STS-050 B (6.35 mm / 0.25 in): τ0.5 (50%)11 seconds
STS-050 B (6.35 mm / 0.25 in): τ0.9 (90%)30 seconds
Electrical connectionsCable4 wire
ConnectionREDEL goldplated
Insulation resistance@ 23°C / 73°F100 Gohm
@ 400°C / 752°F70 Mohm
Outer tubeAISI 316
Operating conditionsSensor, connection, and cableMax. 70°C / 158°F
Storage temperature-20 to 70°C / -4 to 158°F
Humidity0 to 90% RH
Protection classDIN 40050 IP-50

Sản phẩm cùng Danh mục