407.jpg

Hệ thống hiệu chuẩn áp suất quả cân đến 1000 bar

Ametek - T Series

Model Type T là chuẩn thứ cấp cho áp suất, cung cấp phạm vi làm việc rộng đến 1000 bar và độ chính xác đến 0.015% số đọc, phù hợp cho việc kiểm định và hiệu...

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Dải tạo áp suất đến 100 000 kPa (15 000 psi)
 • 3 cấp chính xác cao nhất đến ±0.015% rdg
 • Độ lặp lại: ±0.005% rdg
 • Đơn vị đo: psi, kg/cm2, bar, kPa
 • Cấu hình linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau
  • 1 cột dùng tại công trường
  • 2 cột dùng trong phòng thí nghiệm
 • Gia tốc chuẩn 9.80665 m/s2
 • Sử dụng bơm thể tích kép
 • Bộ quả cân với độ tăng áp nhỏ
 • Dễ dàng thay đổi mức

Thông Số Kỹ Thuật

Overview
Type:Hydraulic, piston gauge
Pressure range:to 100,000kPa/15,000psi
(model dependent) 
Accuracy (12 months):to ±0.015%rdg
Increments (low-min):5 psi, 0.5 kg/cm2, 0.5 bar, 50 kPa 
Increments (high-min):50 psi, 5 kg/cm2, 5 bar, 500 kPa
Gravity:9.80665 m/s2 (international standard)
Local gravity avaiable (specify when ordering)
Piston/cylinders: Single or dual 
Columns:Single or dual 
Weight sets:Single or dual 
Pressure source:Lever action, hand-actuated, dual volume hydraulic pump
Medium:Distilled water/alcohol mix (standard) 
or AAA oil (optional)
Reservoir capacity:1,23L/75 in3
Wetted surfaces:300 series stainless steel, monel
O-ring:Buna N (standard), EPT (optional), Viton (optional)
Test connections:1/4" NPT, 1/2"NPT, 7/16" UNF
-1/4"BSP and 1/2" BSP
Weight material:Hard, non-magnectic alloy (imperial units), stainless steel (±0.015% imperial and metric models,
aluminum (small incremental weight sets)
Engineering unitspsi, kg/cm2, bar, kPa

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp