CAT#4A

Pocket Bridge Cam Gauge

CAT#4A

Đo góc vát mép từ 0° đến 60° . Đo đỉnh và chân, độ sâu cháy chân và hố của mối hàn. Đo độ lệch (High-Low)

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Angle of Preparation, 0º to 60º
  • Excess Weld Metal (capping size)
  • Depth of Undercut by 1/32"
  • Depth of Pitting by 1/32"
  • Fillet Weld Throat Size (1/64" or .5mm, Theoretical & Actual) 
  • Fillet Weld Length
  • Misalignment (High-Low)

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp