Cat # 5a

Pit Depth Gauge

Cat # 5a

Undercuts/Pits to 1/2 Inch by 1/32 Inch Increments ... along with Metric Equivalent Markings. Check Undercuts/Pits, Porosity, All Stainless Steel.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Undercuts/Pits to 1/2 Inch by 1/32 Inch Increments ... along with Metric Equivalent Markings. Check Undercuts/Pits, Porosity, All Stainless Steel.

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp