Cat # 5f

Pit Gauge

Cat # 5f

Undercuts/Pits to 0-2mm by 0.2mm Increments. Check Undercuts/Pits, All Stainless Steel.

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp