12.png
Dụng Cụ Tháo Lắp Bu-Lông
Blackiron - Impact Sockets

Đầu tuýp siết bulong

Blackiron - Impact Sockets

Các lại đầu tuýp siết bulong của hãng Blackiron

Thông Số Kỹ Thuật

Impact Sockets 3/4"
1.png
2.png
6.png
5.png
4.png
3.png
7.png
8.png
9.png
10.png
11.png
12.png
13.png
14.png
Impact Sockets 1"
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
06.png
07.png
08.png
09.png
010.png
011.png
012.png
013.png
d1.png
Impact Sockets 1"1/2
001.png
002.png
003.png
004.png
005.png
006.png
007.png
008.png
009.png
0010.png
0011.png
0012.png
0013.png
d1.png
Impact Sockets 2"1/2
a1.png
a2.png
a3.png
a4.png
a5.png
a6.png
a7.png
Studrunner Sockets
b1.png
b2.png
d1.png
d1.png
d1.png
d1.png
d1.png
Coaxial reductions
c1.png
c2.png
d1.png
d1.png
d1.png
d1.png
d1.png

Sản phẩm cùng Danh mục