Dụng Cụ Tháo Lắp Bu-Lông

Products

thumbnail3 (6)_7.jpg

Cờ-lê định lực thủy lực có đầu điều khiển vuông

Torcup - Series TU

thumbnail3 (5)_6.jpg

Cờ-lê định lực thủy lực dạng tròng

Torcup - Series TX

thumbnail3 (4)_6.jpg

Cờ-lê định lực thủy lực dạng tròng

Torcup - Series TXU

thumbnail3 (16)_5.jpg

Bơm vận hành bằng điện

Torcup - Series EP

thumbnail3 (12)_7.jpg

Bơm vận hành

Torcup - SV Series

thumbnail3 (3)_5.jpg

Cờ-lê định lực thủy lực

Torcup - Series SQ

thumbnail3 (14)_5.jpg

Bơm vận hành bằng khí nén

Torcup - Series AP

thumbnail3 (8)_4 (1) (1).jpg

Cờ-lê tháo lắp bu lông định lực (khí nén)

Torcup - Series RP-E6

thumbnail3 (10)_6.jpg

Cờ-lê tháo lắp bu lông định lực (khí nén)

Torcup - Series RP

YpbkLkyhXut3l6EVJ52ExIW9J18DHY6CFp4ev46O.jpeg

Cờ-lê tháo lắp bu lông định lực (chạy điện)

Torcup - Series VT -E6

9eJaxVLXH99zdghnBHUdkPtId86hSWzP4xcFsCtk.jpeg

Cờ-lê tháo lắp bu lông định lực (chạy điện)

Torcup - Series VT

JIIeiZpjnzCEovm8zav7MycGXgUz6GMIagV3vdd7.png

Bơm thủy lực cho căng siết bulong

Blackiron- BI-HPP1-1500

9eJaxVLXH99zdghnBHUdkPtId86hSWzP4xcFsCtk.jpeg

Cờ-lê tháo lắp bu lông định lực (chạy điện)

Torcup - Series SR

JIIeiZpjnzCEovm8zav7MycGXgUz6GMIagV3vdd7.png

Bơm thủy lực cho căng siết bulong

Blackiron- BI-HPP1-2275

m1Ge7e5AnNQFu38oLVzG7Ea75M6nBcATyrj7xW8i.png

Bơm thủy lực cho căng siết bulong

Blackiron- BI-HPP2-1500

m1Ge7e5AnNQFu38oLVzG7Ea75M6nBcATyrj7xW8i.png

Bơm thủy lực cho căng siết bulong

Blackiron- BI-HPP2-2275

YxgCcW60SMZYRNHk2V1UW50tBfD0zOoHg6ZhNAUC.png

Bơm điện cho căng bulong thủy lực

Blackiron- BI-HE230/380V-1500

YxgCcW60SMZYRNHk2V1UW50tBfD0zOoHg6ZhNAUC.png

Bơm điện cho căng siết bulong thủy lực

Blackiron- BI-HE230/380V-2275

wFrGRUwcTIU0tneETAjkSpCBYVAZimhvn0WmABl8.png

Bơm điện cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-230V & 230V-SC

P2Ai22Lqgl6cBDFLsHTWwj9G3lcTYsQv5JDmpmyJ.png

Bơm điện cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-380V & 380V-SC

ndBa0TOrUKfRf57sVkpapyWM444KE1OZpz2wqsGT.png

Bơm chuyên dụng cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-AIR

zRnLEO4VrF4s1Z13hEg9rZ4jpZZfJkWzTiUflXbZ (1).png

Bơm điện cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-MINI & MINI-SC

XCmmFOQOxZpQncc0OKdlCw4mb3smQ1lcNtXxoSzH.png

Bơm chuyên dụng chống cháy nổ cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-AIR-EX (Atex)

123.jpg

Bơm điện cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-SFLOW4

BBOSHf5GbfbDoIrMunYA84MhOalj4LvMm8FXdjAF.png

Bơm tay thủy lực cao áp 1500 Bar

Blackiron- BI-HP-150 series

BBOSHf5GbfbDoIrMunYA84MhOalj4LvMm8FXdjAF.png

Bơm tay thủy lực cao áp 2275 Bar

Blackiron- BI-HP-2275 series

DdWlmclPFoQuhwRUpEozlyuIrVk9PGaBdokK3oJt.png

Bơm tay thủy lực siêu cao áp 3000 Bar

Blackiron- BI-MP-300

DdWlmclPFoQuhwRUpEozlyuIrVk9PGaBdokK3oJt.png

Bơm tay thủy lực cao áp 1600 Bar

Blackiron- BI-MP-160

12.png

Đầu tuýp siết bulong

Blackiron - Impact Sockets

Dadi_Meccanici_Avvitati-600x600.png

Bộ căng bulong đa giắc

Blackiron- BMT series

BWT30-600x600.png

Bộ căng bulong thủy lực chuyên cho điện gió

Blackiron- BWT series

BHT_1_scri2-600x594.png

Bộ căng bulong thủy lực tiêu chuẩn

Blackiron- BHT series

11.png

Đai ốc thủy lực cổ trên

Blackiron- Top Collar

13.png

Bộ căng siết bulong loại loadcell có ren

Blackiron- Bolt Tensioners

12.png

Bộ căng bu lông thủy lực đặc biệt

Blackiron- Cell Bolt Tensioners