Coord3 - Swan SI

Máy đo toạ độ 3D dạng trục ngang (Horizontal)

Coord3 - Swan SI

Horizontal arm measuring system with longitudinal x guide fixed to the ground ("runway" architecture).

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Measuring System with Linear Optical Transducers
  • Motion control through servo motors D.C.
  • Sliding guides with air bearings on Y and Z axes, precision guidance on X axis
  • Mechanical-type head balancing with safety brake

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp