Máy đo toạ độ 3D (CMM)

Products

Coord3 - Ares

Máy đo 3D dạng cầu (Bridge)

Coord3 - Ares

Coord3 - Benchmark

Máy đo 3D dạng cầu (Bridge)

Coord3 - Benchmark

Coord3 - Universal

Máy đo 3D dạng cầu (Bridge)

Coord3 - Universal

Coord3 - Kronos

Máy đo toạ độ 3D dạng cầu (Bridge)

Coord3 - Kronos

Coord3 - MCT Plus

Máy đo toạ độ 3D dạng treo giàn (Gantry)

Coord3 - MCT Plus

Coord3 - MCT NT

Máy đo toạ độ 3D dạng treo giàn (Gantry)

Coord3 - MCT NT

Coord3 - MCT Starlight

Máy đo 3D dạng treo giàn (Gantry)

Coord3 - MCT Starlight

Coord3 - Swan SI

Máy đo toạ độ 3D dạng trục ngang (Horizontal)

Coord3 - Swan SI

Coord3 - Swan L

Máy đo toạ độ 3D dạng trục ngang (Horizontal)

Coord3 - Swan L

Coord3 - Jupiter

Máy đo 3D dạng trục ngang (Horizontal)

Coord3 - Jupiter

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp