EYsqPcWc8oFMj4bWdn2q9pD48bpM3gHjh4P4z0PY.jpeg
Kiểm tra Thẩm Thấu (PT)
Magnaflux - SKL-SP1

Bút thuốc thấm

Magnaflux - SKL-SP1

Dạng bút dễ sử dụng, kiểm tra lại các vị trí phát hiện khuyết tật hoặc các chi tiết nhỏ

Đặc Tính Kỹ Thuật

Bút được sử dụng cho các vùng hoặc các chi tiết nhỏ
Chứa thuốc thấm SKL-SP1 

01-5150-30hộp 12 bút          

Sản phẩm cùng Danh mục