uWGshk4oZBT7nGcfYH2nNf8vAGlmTiIo8bbwtyA2.png
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - Yellow

Bột từ khô màu vàng

Magnaflux - Yellow

Sử dụng trên nền vật liệu tối

Đặc Tính Kỹ Thuật

Mã số:Quy cách:
01-1732-69
01-1716-81
01-1716-87
thùng 10 lb.                                                                                           
thùng 25 lb.
thùng 45 lb. 

Sản phẩm cùng Danh mục