Kiểm tra Từ Tính (MT)

Categories

GfnYZ3gfAssq4tISeZ5PrHJASTPefGuAAiQgnktb.jpeg

Hệ thống kiểm tra từ tính

Magnaflux - MD-Series

24.jpg

Bộ thiết bị kiểm tra từ tính

Magnaflux - Standard Mag Kit

EwYW3BLUb2rhRG3pq12BLktmcsopAnHCspspwgWZ.png

Bộ tạo nguồn dòng xách tay

Magnaflux - P-Series

MUPrLTZ1LY2icXloeWlhaeMTSRiF9XkyeHVfxBLn.jpeg

Thiết bị khử từ

Magnaflux - SB-Series

Yd58QVYfYla7WcdzuHLtOJljUuMUT9xZKlsC9Fvw.jpeg

Bộ tạo nguồn dòng

Magnaflux - M-series

5ZSBW77Zgfv5L2HOKTnuJiGMvZ4lCUgjion1N40R.png

Hệ thống kiểm tra từ tính

Magnaflux - 3-Phase

H5mjVL2fyWn7LXOjWOD1q2M6ZcNNSgRAXQQNUfdu.png

Hệ thống kiểm tra từ tính

Magnaflux - 1-Phase

khs5ffaBTdguaNei72ZpYjmAkG2ewYoTxu0UpEsz.png

Bộ tạo nguồn dòng 3 pha công suất lớn

Magnaflux - CSV Series

57ZszVUtL31TqUx6BEXNOWm9rINZfXmpMjRIyFOt.png

Gông từ điện xoay chiều

Magnaflux - Y-2

25.jpg

Gông từ sử dụng nguồn pin

Magnaflux - Y-8

Eb5Wr6YkjvXT5T7s0gjXMs1L1UboNoufhoTR8G2U.png

Gông từ điện xoay chiều/một chiều

Magnaflux - Y-7

NEXloE5t0xmDOhXLLTWzlvZwRJTJmJyQVT89IDxj.png

Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14AM

Magnaflux - 14AM

6K3Db21TywCCFuHAkE7yjlEyUiQjT1omJ3eYYDCr.png

Mực từ pha sẵn

Magnaflux - 7HF Black (Aerosol)

chi05wT0Qekf5qLQ1PWEtUe4HT3KS95NXGqsSDkO.png

Sơn phản quang (Aerosol can + Liquid tank)

Magnaflux - WCP-2

eUAJ3b67LdJCrZJGOhcJkeaRv9GSeddzCLReudWs.png

Mực từ pha sẵn gốc nước

Magnaflux - MV-740

vaTCG69c0gGO2gtxsBi5yXurVMkBQByAfJCqwCfs.png

Mực từ huỳnh quang pha sẵn

Magnaflux - 14A Aqua-Glo

vhVsz03t0Xeb5fCHSTjBi797NXl0AK53dmKqPTyN.png

Chất chống tạo bọt khí

Magnaflux - ZAF-2

UeB95Wszk4aali1butJ8lMutsqVQkz1lKtRHhvT9.png

Chất chống ăn mòn

Magnaflux - AX-52

oTVKzVjc359FEgDaxPyGCh4kjxSwqacy0RPVGuqn.png

Mực từ chưa pha MG-410

Magnaflux - MG-410

oOLRLsGlW9laVMMnMNlv9obZOXeNzuYGuZFkcxmg.jpeg

Dầu Carier II

Magnaflux - Carier II

Z1kRDhZWjW2i4iWvYezhKTgYroZXuMbkGTUYWJPh.png

Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp khô

Magnaflux - 20B

oMBRkWX3Uz75ZAbelyGXI33LuOrdsGwWmChVazBq.png

Mực từ huỳnh quang chưa pha

Magnaflux - 14A

PiFVGCyzr8Nn7V4TL6ezu8gCUaDEX4brp5L09gwU.png

Mực từ chưa pha 7C Black

Magnaflux - 7C Black

6Z78QQdwsHaNPGNiTEvshAzfTOTuryd512oi2Q9g.png

Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp

Magnaflux - 14A Redi-Bath

YxbIrLtsvdKlxlWu10Wd3FavSWALZyy3r9TGJZyK.jpeg

Chất phụ gia tổng hợp

Magnaflux - WA-2B

pRDqNwm1owKS1rTWsMe8pLsxJwfpdkg8NCdwW5x6.png

Bột từ khô màu xám

Magnaflux - Gray

uWGshk4oZBT7nGcfYH2nNf8vAGlmTiIo8bbwtyA2.png

Bột từ khô màu vàng

Magnaflux - Yellow

n7E1SJBGx6AqCmF1O5ovv4iLIh20Ex3BSJaXEwVI.png

Bột từ khô màu đỏ

Magnaflux - 8A Red

q06oWi563VF3rWfnkqTYfPew4eEXdWEenceoyPP0.jpeg

Đèn UV LED độ phủ siêu rộng

Magnaflux - ST700

HVXHHWNSC8xMc6D2a2GTUjbW9wXsTXBnXoqCrW5Q.jpeg

Đèn UV LED

Magnaflux - EV6000

vY6GnKChPGR4NuBg2Olf8tGQUMHBA1U1NidgDAh9.jpeg

Dụng cụ thử lắng

Magnaflux - Centrifuge Tubes

u9pNinG4s1TJt3SMqiTqT6FOCbGNDk2nZ9Ur7Gee.jpeg

máy đo cường dộ tia UV-A

Magnaflux - UV-A Meter

ubm4WvJjZY0CL1TnyaIrXIc4rJCUshR83oHe5l5t.jpeg

Khối chuẩn thử lực nâng

Magnaflux - Yoke Test Weight

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp