wV7vf7i8BmFY5bUcKh32WZR3LhptRPRtb74BzP4F.jpeg

Chất phụ gia

Magnaflux - ZL-56

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang cùng với đèn UV, sử dụng trong các ứng dụng cơ bản.

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Chất phụ gia hữu cơ, dạng bột, tan trong nước, được sử dụng làm chất phụ gia cho thuốc thấm khi cho vào các bình xịt áp suất, các bình chứa lưu trữ hay các bình chứa trong các hệ thống kiểm tra thẩm thấu. Giúp tăng khả năng phát hiện các vết rò rỉ.
  • Mã số:
    • 01-3141-57 bình 1 lb.
    • 01-3141-63 bình 5 lb.

Sản phẩm cùng Danh mục