oBECNtgS7uJCldzUoC4gtVLVM4k8815Mdte0klfI.jpeg

Thuốc thấm rửa bằng nước

Magnaflux - ZL-67

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method A

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Mức 3: Độ nhạy cao.
 • Thường sử dụng kiểm tra nứt, tách lớp, co rút, rỗ khí các vật đúc, rèn, cán, các mối hàn yêu cầu cao về kỹ thuật
 • Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2
 • Mã số:
  • 01-3274-35 thùng 4 bình 1 gallon
  • 01-3274-40 thùng 5 Gallon
  • 01-3274-30 thùng 20 Gallon
  • 01-3274-45 thùng 55 Gallon

Sản phẩm cùng Danh mục