ZkQKMibQzDICiqbHYdp9ojvgYyxuHO1N7taOh0ws.jpeg

Thuốc hiện

Magnaflux - ZP-5B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form C

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu  huỳnh quang Form C (PT)
  • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
  • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...

Sản phẩm cùng Danh mục