85Sg3lrqLQtcnSNWtQTmEZZ929opUkMoomoYfbBs.jpeg
Chụp ảnh Bức Xạ (RT - CR - DR - CT)
SE International - Inspector+

Thiết bị đo liều phóng xạ

SE International - Inspector+

Thiết bị nhỏ gọn phù hợp trong nhiều ứng dụng cần đo liều phóng xạ

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X
  • Dải đo: mR/hr (0.001 to 100); CPM (0 to 350,000); μSv/hr (0.01 to 1000); CPS (0 to 5000)
  • Bộ đếm: 1 đến 9,999,000 lần

Ứng Dụng

  • Được sử dụng để đo liều phóng xạ trong môi trường
  • Sử dụng trong các ngành: dầu khí, công nghiệp, điện, đạm...

Sản phẩm cùng Danh mục