1czrDcfs3SA9IZXGF1i3KKHdDlW7MKFQ6uUbJgqe.jpeg

Ống cân thẳng hàng

Taylor Hobson 1

Ống cân thẳng hàng tích hợp thước trắc vi quang học cho phép thiết lập các đường ngắm chuẩn cho các ứng dụng đo và cân thẳng hàng như đường ống, lỗ, trục...

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Bằng các sử dụng 2 thước trắc vi X và Y chính xác cao, cho phép đo được với độ chính xác đến 0.05mm trên phạm vi 30m
  • Các ứng dụng khác: cân thẳng hàng, đo song song, vuông góc, độ phẳng, độ thẳng của trục chân vịt tàu thủy, khung máy bay…
  • Sự đồng trục từ cơ khí đến quang học đều dưới 6 µm
  • Độ song song của đường ngắm quang và trục cơ học nhỏ hơn 3 giây cung
  • Thước trắc vi chính xác X và Y với độ phân giải 0.02 mm
  • Phụ kiện đa dạng

Thông Số Kỹ Thuật

Overview
 Digital MicroStandard MicroFocusing AlignmentLaser AlignmentTelescope Infra-RedSmall Telescope
Alignment TelescopeAlignment TelescopeTelescope
Code112-3389112-2582112-850112-3331on application112-4939
112-2583
Max working20 minfinityinfinity10 m (bigger on application)10 minfinity
distance
Measuring range50 mm+/-1.2 mm*none5 mm+/-1.2 mmnone
Best accuracy**5 µm10 µm10 µm5 µmnot applicable26 µm
Resolution1 µm10 µm10 µm0.1 µmnot applicable26 µm
Targetsdedicatedsee page 14see page 14dedicated detector onlydedicated IR targetsee page 14
CCD target
Magnificationx34x34***x34***not applicablenot applicablex20
Barrel diameter57.137–57.147 mm57.137–57.147 mm57.137–57.147 mmrectangular –57.137–57.147 mm44.43–44.44 mm
cylindrical on request

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp