Đo Góc - Độ Thẳng - Nghiêng - Xoắn

Products

oZcMKG6Y6OBxmvvbhYcGDEguEMXXfOmqctPaNGTQ.jpeg

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt

Taylor Hobson - TA51

gpjJs5zQ60SwRGFMnobhpGijlXZxgVCdcqVe5ttt.jpeg

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt

Taylor Hobson - TA60

xCGlU7T40D72KnGy4b6BQYzLfXBcTK2cY2kSMj2L.jpeg

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt

Taylor Hobson - VA900

FL2rHf7BXbE35cBQZjM65MyGCPeETE33lCLpG3wf.jpeg

Ống chuẩn trực tự động hai trục kỹ thuật số

Taylor Hobson - Ultra 142-204

lxceRvcnHjrC8BQ3IJllX56QUXX9KgXcRj865EJh.jpeg

Ống chuẩn trực tự động hai trục kỹ thuật số

Taylor Hobson - Ultra 142-201

UUfdrmIdWK4oEpD6ZnmLES0yDLghCeEUnI1FnTwY.jpeg

Thiết bị cân thẳng hàng bằng laser

Taylor Hobson

1czrDcfs3SA9IZXGF1i3KKHdDlW7MKFQ6uUbJgqe.jpeg

Ống cân thẳng hàng

Taylor Hobson 1

HzCdZ7dw7qptxaEsqbt1oSiIHVrDzJH9NepgCfJt.jpeg

Ống cân thẳng hàng cơ bản

Taylor Hobson 2

XibwNBYs1OB4m89p48qJ0pzSZotJGsxJSxL40tMG.jpeg

Ống cân thẳng hàng kỹ thuật số

Taylor Hobson 3

1czrDcfs3SA9IZXGF1i3KKHdDlW7MKFQ6uUbJgqe (1).jpeg

Ống cân thẳng hàng

Taylor Hobson 4

303.jpg

Thiết bị đo độ nghiêng chính xác

Taylor Hobson - TB100

301.jpg

Thiết bị đo độ nghiêng không dây

Taylor Hobson - Talyvel 6