Kiểm tra Độ Cứng (HT)

Products

proceq_liveuci.webp

Thiết bị đo độ cứng di động

Proceq - Equotip Live UCI

8.jpg

Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay

AFFRI - MKII

equotip_portable_299d5338f9.png

Thiết bị đo độ cứng di động

Proceq Equotip Live LeebD/DL

9.jpg

Máy đo độ cứng

AFFRI - 206EX

proceq_bambino_2_a8444dbaa7.jpg

Thiết bị kiểm tra độ cứng

Proceq Equotip Bambino2/Picolo2

10.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - 206RT

lHtBT5rSS0Ai0Jp9q2mIUn2Nkth20o0X8JrJXztA.png

Máy đo độ cứng di động

AFFRI - RSD MAG

TSB9QuWdomJtZBFy5mBkzFbhlLCuBmTXR6dDwqE5.png

Thiết bị đo độ cứng di động

AFFRI - WIKI 30

affri_dakomaster300.jpeg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - DAKOMASTER 300

DGFotrqSUgD25bqGeYJGVCzdKE76KiybaQSBEspt.jpeg

Kính hiển vi điện tử đo vết lõm Brinell

AFFRI - BK20

11.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - MRS Jet 3000

fqKVWe1vP1IYnRAkJf6dGLTMkS1Tg5UQQ7bHJA5a.png

Thiết bị đo độ cứng Rebound

Krautkrämer - DynaMic D & D-DL

12.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - MRS SERIES

proceq_550_leebu.webp

Máy đo độ cứng đa năng

Proceq - Equotip 550 Leeb U

LHTIunHQme2zpnH34K9z204gvL2pgmrfFWM4VOkL.png

Thiết bị đo độ cứng di động

Proceq - PaperSchmidt

13.jpg

Máy đo độ cứng

AFFRI - RSD SERIES

1.png.webp

Máy đo độ cứng di động cho các loại cuộn

Proceq - RQ8000

zWrjeNQLCqdbm8zkMDvNg5eogp28EIB9fMdXnQoc.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - cao su cầm tay

AFFRI - Electronic

VF3q9eNIpCWCKnz7GASXpM8BUy8iT6FcTQX6EW6V.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - Cao su IRHD

AFFRI - MicroIRHD

affri_vrs.jpeg

Máy đo độ cứng đa năng

AFFRI - VRS Series

TRcxxCBN1xxv8MYW1mrImO1UiZgFBSCZyBYFKoft.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - Cao su tự động

AFFRI - MICRODAKO

NT72xMLz1ZFQ5vgImYES0k27PUf2KxrW6QDSGHHl.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - Cao su cầm tay (Analog)

AFFRI - Portable Hardness Tester

pY4vqX58ZykBWaiINOrcvVXmOrGZfFIJINCKMubA.jpeg

Thiết bị đo độ cứng Nhựa - Cao su cầm tay

AFFRI - Shore Hardness Tester

14.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - INTEGRAL 1

dTsLFEA6JtC0Kar7nLLqwY278eVejkKC0NRPxXWh.jpeg

Máy đo độ cứng đặc biệt cho dây truyền SX PRS

AFFRI - 330 PRS

affri_dm2.webp

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - DM2

15.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - LD 3000 AF

pYlz0NuyZTa2omDZmRlGh80AlhB1LZNZYocX6YjF.png

Thiết bị kiểm tra độ cứng Brinell

AFFRI - LD SERIES

xkc4b1rZhV4cm2xX3hK3d6fRF4qDG8zfv7lPVRaf.jpeg

Máy đo độ cứng dành riêng cho Trái Cây

AFFRI - MRS FRU

16.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - WIKI JS

HdOO24iaoVv2S076tuivWHWY6MDiajoRCCOLR4oZ.jpeg

Máy đo độ cứng tự động với tay Robot ARM

AFFRI - Automatic Robot Measurement

Equotip-550-Leeb.jpeg

Máy đo độ cứng Rebound

Proceq - Equotip 540 Leeb

yANAZVf1ah5iXn3N6LEfB4MBAm1CuR5FG6m7F0eA.jpeg

DAKO 300 HIGH TEMPERATURE

AFFRI - DAKO 300

Equotip-550-Leeb.jpeg

Máy đo độ cứng Rebound

Proceq - Equotip 550 Leeb

Equotip-550-UCI.jpeg

Máy đo độ cứng

Proceq - Equotip 540 UCI

Equotip-550-UCI.jpeg

Máy đo độ cứng

Proceq - Equotip 550 UCI

Qn8DH8Enoosylju1vqAiQMOCsbHEsXMirNedoTby.jpeg

Máy đo độ cứng tự động

AFFRI - DAKO JOMINY

HHmgDr3azEADkUE7LAliKBEMrZhhqL1Sw9YO7HUo.jpeg

Máy đo độ cứng trục khủy, trục cam

AFFRI - MATRIX

DBHHi1CXUQNDmpsLZ51KDlCvJF3hxaePHLBiAWrw.png

Máy đo độ cứng tự động trên DCSX GAS BOTTLE

AFFRI - Customize Solutions

qF0Im4gzsccPoKjvA74gpBFE5bK8uYt2MNjEBgVl.jpeg

Máy đo độ cứng bình khí tự động

AFFRI - MRS BOT

1Epgx4XxwahCRRJX61QqIph347wXnRGaSX0TPboU.jpeg

Máy Đo Độ Cứng Tự Động Trên Dây Truyền SX

AFFRI - Customized Solutions

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp