Kiểm tra Độ Cứng (HT)

Products

proceq_liveuci.webp

Thiết bị đo độ cứng di động

Proceq - Equotip Live UCI

8.jpg

Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay

AFFRI - MKII

equotip_portable_299d5338f9.png

Thiết bị đo độ cứng di động

Proceq Equotip Live LeebD/DL

9.jpg

Máy đo độ cứng

AFFRI - 206EX

proceq_bambino_2_a8444dbaa7.jpg

Thiết bị kiểm tra độ cứng

Proceq Equotip Bambino2/Picolo2

10.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - 206RT

lHtBT5rSS0Ai0Jp9q2mIUn2Nkth20o0X8JrJXztA.png

Máy đo độ cứng di động

AFFRI - RSD MAG

TSB9QuWdomJtZBFy5mBkzFbhlLCuBmTXR6dDwqE5.png

Thiết bị đo độ cứng di động

AFFRI - WIKI 30

affri_dakomaster300.jpeg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - DAKOMASTER 300

DGFotrqSUgD25bqGeYJGVCzdKE76KiybaQSBEspt.jpeg

Kính hiển vi điện tử đo vết lõm Brinell

AFFRI - BK20

11.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - MRS Jet 3000

fqKVWe1vP1IYnRAkJf6dGLTMkS1Tg5UQQ7bHJA5a.png

Thiết bị đo độ cứng Rebound

Krautkrämer - DynaMic D & D-DL

12.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - MRS SERIES

proceq_550_leebu.webp

Máy đo độ cứng đa năng

Proceq - Equotip 550 Leeb U

LHTIunHQme2zpnH34K9z204gvL2pgmrfFWM4VOkL.png

Thiết bị đo độ cứng di động

Proceq - PaperSchmidt

13.jpg

Máy đo độ cứng

AFFRI - RSD SERIES

1.png.webp

Máy đo độ cứng di động cho các loại cuộn

Proceq - RQ8000

zWrjeNQLCqdbm8zkMDvNg5eogp28EIB9fMdXnQoc.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - cao su cầm tay

AFFRI - Electronic

VF3q9eNIpCWCKnz7GASXpM8BUy8iT6FcTQX6EW6V.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - Cao su IRHD

AFFRI - MicroIRHD

affri_vrs.jpeg

Máy đo độ cứng đa năng

AFFRI - VRS Series

TRcxxCBN1xxv8MYW1mrImO1UiZgFBSCZyBYFKoft.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - Cao su tự động

AFFRI - MICRODAKO

NT72xMLz1ZFQ5vgImYES0k27PUf2KxrW6QDSGHHl.jpeg

Máy đo độ cứng Nhựa - Cao su cầm tay (Analog)

AFFRI - Portable Hardness Tester

pY4vqX58ZykBWaiINOrcvVXmOrGZfFIJINCKMubA.jpeg

Thiết bị đo độ cứng Nhựa - Cao su cầm tay

AFFRI - Shore Hardness Tester

14.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - INTEGRAL 1

dTsLFEA6JtC0Kar7nLLqwY278eVejkKC0NRPxXWh.jpeg

Máy đo độ cứng đặc biệt cho dây truyền SX PRS

AFFRI - 330 PRS

affri_dm2.webp

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - DM2

15.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - LD 3000 AF

pYlz0NuyZTa2omDZmRlGh80AlhB1LZNZYocX6YjF.png

Thiết bị kiểm tra độ cứng Brinell

AFFRI - LD SERIES

xkc4b1rZhV4cm2xX3hK3d6fRF4qDG8zfv7lPVRaf.jpeg

Máy đo độ cứng dành riêng cho Trái Cây

AFFRI - MRS FRU

16.jpg

Máy đo Độ Cứng

AFFRI - WIKI JS

HdOO24iaoVv2S076tuivWHWY6MDiajoRCCOLR4oZ.jpeg

Máy đo độ cứng tự động với tay Robot ARM

AFFRI - Automatic Robot Measurement

Equotip-550-Leeb.jpeg

Máy đo độ cứng Rebound

Proceq - Equotip 540 Leeb

yANAZVf1ah5iXn3N6LEfB4MBAm1CuR5FG6m7F0eA.jpeg

DAKO 300 HIGH TEMPERATURE

AFFRI - DAKO 300

Equotip-550-Leeb.jpeg

Máy đo độ cứng Rebound

Proceq - Equotip 550 Leeb

Equotip-550-UCI.jpeg

Máy đo độ cứng

Proceq - Equotip 540 UCI

Equotip-550-UCI.jpeg

Máy đo độ cứng

Proceq - Equotip 550 UCI

Qn8DH8Enoosylju1vqAiQMOCsbHEsXMirNedoTby.jpeg

Máy đo độ cứng tự động

AFFRI - DAKO JOMINY

HHmgDr3azEADkUE7LAliKBEMrZhhqL1Sw9YO7HUo.jpeg

Máy đo độ cứng trục khủy, trục cam

AFFRI - MATRIX

DBHHi1CXUQNDmpsLZ51KDlCvJF3hxaePHLBiAWrw.png

Máy đo độ cứng tự động trên DCSX GAS BOTTLE

AFFRI - Customize Solutions

qF0Im4gzsccPoKjvA74gpBFE5bK8uYt2MNjEBgVl.jpeg

Máy đo độ cứng bình khí tự động

AFFRI - MRS BOT

1Epgx4XxwahCRRJX61QqIph347wXnRGaSX0TPboU.jpeg

Máy Đo Độ Cứng Tự Động Trên Dây Truyền SX

AFFRI - Customized Solutions